JIDO

10 tekstów – auto­rem jest JI­DO.

Bar­dzo lu­biłem zimę, dla­tego płakałem na wi­dok top­niejące­go śniegu. Jed­nak po zi­mie przyszła wios­na, w której się za­kochałem, i która po­kochała mnie. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 1 maja 2013, 15:02

pa­limy mos­ty, a po­tem nie ma­my na­wet gdzie schro­nić się przed deszczem 

myśl
zebrała 6 fiszek • 26 lutego 2013, 15:42

Przychodzi ta­ki czas kiedy nasze wa­dy stają się zaletami 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 20 listopada 2012, 22:17

Dys­tans mu­si być zachowany 

myśl
zebrała 5 fiszek • 16 października 2012, 15:40

Są ta­kie szuf­la­dy, z których nig­dy się nie wygrzebiemy 

aforyzm
zebrał 31 fiszek • 12 października 2012, 12:01

Za­paliła znicz za swoją duszę na Święto Zmarłych... Czuła bo­wiem, że umarła. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 6 października 2012, 23:13

Więzi między­ludzkie ury­wają się z dwóch po­wodów: przez brak słów, al­bo przez ich natłok. Uważaj­my na słowa, możemy stra­cić przez nie coś nap­rawdę cennego. 

aforyzm
zebrał 13 fiszek • 4 października 2012, 13:34

Chłod­ny wiatr zaw­sze przy­nosi zmianę po­gody. Cze­kaj­my na burzę i módlmy się, aby nie trwała wiecznie... 

myśl
zebrała 10 fiszek • 27 września 2012, 17:22

Każde­go dnia poz­ba­wiasz mnie złudzeń... Jes­teś w tym nap­rawdę dobra. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 26 września 2012, 14:41

Za­pukałem do Bo­ga, a On uda­wał, że nie ma Go w domu. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 24 września 2012, 23:10
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
I J K
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność